Laden..
Dinsdag t/m Zaterdag

08:00 - 17:00

3067 GD, Rotterdam

Hoofdweg 131

Sloopauto? Bel nu

010 421 3130

Garantievoorwaarden en retouren

Inruil of retourneren van bestelde onderdelen is mogelijk binnen 5 werkdagen.

1. Voor garantie komen in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte onderdelen, met een verkoopprijs van meer dan € 50,- ex BTW. En maximaal de factuurprijs van het onderdeel.
2. Op elektronische onderdelen wordt geen garantie gegeven.
3. Om aanspraak te maken op garantie dient het geretourneerde product gemarkeerd/ afgetekend en onbeschadigd/ ongeopend te zijn.
4. De koper kan geen aanspraak maken op volledige garantie indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is. In dit geval ontvangt de koper 80% van het aankoopbedrag retour.
5. De foto’s van producten dienen ter oriëntatie. Vraag en vergelijk het artikel zodanig, zodat het gegarandeerd is dat deze ook werkelijk geschikt is voor uw voertuig.
6. Bij aankoop van al onze gebruikte producten is de koper gebonden aan deze voorwaarden, stel uw vragen alstublieft alvorens u tot een aankoop overgaat.
7. Het artikel wordt “zoals het is” door ons verkocht, dit betekent; door tot aankoop van het onderdeel over te gaan, stemt de klant er uitdrukkelijk mee in volledig eens te zijn met de 5 dagen wettelijke garantie/ retour regeling voor gebruikte goederen.
8. Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.
9. Het (laten) verzenden van producten is geheel voor risico van de afnemer, bij schade of verlies dient men zelf contact op te nemen met de desbetreffende bezorgdienst.
10. Op het moment dat de klant kiest voor het reserveren van bepaalde onderdelen (ook bestelde onderdelen/ te verwachten onderdelen) door het doen van een aanbetaling, gaat de klant akkoord met alle voorwaarden hieromtrent.
11. Op het moment dat de klant besluit de betreffende onderdelen vervolgens niet af te nemen/ of de bestelde onderdelen wilt annuleren wordt het aanbetaalde bedrag verbeurt, ten gunste van Autosloperij Kralingen. De klant kan geen aanspraak meer maken op het aanbetaalde geldbedrag. Uitzondering is wanneer Autosloperij Kralingen niet kan voldoen aan de levering van dit onderdeel binnen een vooraf gestelde termijn, maar in ieder geval binnen 90 dagen vanaf de datum van aanbetaling.
12. Autosloperij Kralingen is niet aansprakelijk voor schade en/of defecten aan geleverde producten die zijn ontstaan door installatie en/of reparatie die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen door de koper zelf of door derden.
13. De koper kan aan een garantie geen rechten ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voorzover het de verkoper op grond van de wet of deze voorwaarden daartoe gehouden is.

Aan advertenties kunnen geen rechten worden ontleend.

Koop niet als u het niet eens bent met deze bepalingen.
Door tot aankoop van onderdelen over te gaan, accepteert u automatisch de op de webpagina/ en op het bedrijf vermelde algemene garantievoorwaarden van Autosloperij Kralingen B.V.